management

management > 正文

Academic Committee of the Lab

2020/10/24

Honorary Director: Jijun Li

Director: Dahe Qin

Vice Director: Fahu Chen, Bojie Fu ,Xiaohua Gou

Members: Tandong Yao, Huijun Wang, Baotian Pan, Hai Cheng, Xiaomin Fang, Houyuan Lv, Ji Shen, Yueping Yin, Yu Liu, Hongyan Liu, Xin Li, Shichang Kang, Chuanglin Fang, Haibin Wu